Prolonged Sedentary, A New Threat To Our Health

Langdurig sedentair leven, een nieuwe bedreiging voor onze gezondheid

, 6 min lezen

Sedentair gedrag 

Het is al geruime tijd bekend dat een gebrek aan lichaamsbeweging een ernstige bedreiging voor onze gezondheid vormt. Relatief onbekend is het risico van langdurig zitten (een sedentaire levensstijl) voor onze gezondheid, ongeacht of men voldoende lichaamsbeweging krijgt. Onze banen zijn de hoofdschuldige. De meesten van ons brengen ons werkzame leven de hele dag door op een stoel, terwijl we typen op een desktop of laptop. In dit opzicht kunnen we spreken van een nieuwe vorm van beroepsrisico.

Van sedentair gedrag spreken we als er activiteiten worden uitgevoerd die weinig tot geen energie vergen (≤1,5 MET), terwijl men wel zit of ligt maar niet slaapt.

Sedentair gedrag is niet hetzelfde als een gebrek aan lichaamsbeweging, maar eerder een ander soort gedrag dat zijn eigen risico's voor onze gezondheid met zich meebrengt. Helaas komt sedentair gedrag zowel in Nederland als in landen over de hele wereld veel voor. Uit recente gegevens van de TNO-monitor Bewegen en Gezondheid blijkt dat er de afgelopen jaren sprake is van een lichte toename van de tijd die Nederlanders zittend (of liggend maar niet slapend) doorbrengen, met uitzondering van zeventigplussers. vijf jaar oud.

Gezondheidsrisico's

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat langdurig zitten het risico op vroegtijdig overlijden vergroot. Wat we hier hebben heet een dosis-responsrelatie, wat betekent dat degenen die het grootste deel van hun tijd langdurig sedentair doorbrengen het grootste risico lopen op een vroegtijdige dood. Mensen die meer dan 11 uur per dag sedentair doorbrengen, verhogen hun risico op vroegtijdig overlijden met 40% in de komende drie jaar. Dit is niet het geval voor mensen die slechts 4 uur zittend doorbrengen. Er zijn ook aanwijzingen dat langdurig zitten de kans op ziekte vergroot. Het maakt niet uit of men voldoende beweegt.

Ziekte 

Er is weinig tot geen bewijs voor de relatie tussen langdurig zitten en ziekte, omdat er weinig onderzoek naar dit onderwerp is gedaan en de kwaliteit ervan op zijn best twijfelachtig is. Uit een recent uitgevoerde meta-analyse blijkt dat langdurig zitten geassocieerd kan worden met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Langdurig zitten hangt samen met een toename van het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 met maar liefst 112% en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten met 147%. Deze cijfers zijn op zijn zachtst gezegd schokkend. Er zijn ook aanwijzingen voor een verband tussen langdurig zitten en depressie, en langdurig zitten en het risico op het ontwikkelen van verschillende soorten kanker. Er is nog te weinig bewijs voor een verband tussen langdurig zitten en obesitas. Wat we wel weten is dat langdurig zitten een risico kan vormen voor ons bewegingsapparaat.Mogelijke verklaringen


Onderzoek naar de fysiologische mechanismen die de relatie tussen langdurig zitten en gezondheidsrisico's verklaren, staat nog in de kinderschoenen. Er wordt gesuggereerd dat langdurig zitten een directe invloed heeft op de stofwisseling, de opname van calcium en de vasculaire gezondheid. Niet alleen ons energetisch niveau stijgt tijdens het staan. Staan helpt ons ook bij het voorkomen van gewichtstoename en activeert onze houdingsspieren, vooral de quads. Bij het zitten is er helemaal geen activiteit van de houdingsspieren. Dit veroorzaakt verstoringen in de stofwisseling, wat op zijn beurt tot aanzienlijke gezondheidsrisico's kan leiden. Het is keer op keer bewezen dat afwisseling tussen zitten, staan ​​en bewegen nodig is om gezondheidsrisico's als gevolg van langdurig zitten te verminderen.

Wat is volgens experts het juiste aantal opeenvolgende zitperiodes?

Mensen in Nederland en andere landen over de hele wereld wordt sterk aangeraden om langdurig sedentair gedrag zoveel mogelijk te beperken. Er bestaat echter nog geen specifieke internationale richtlijn Over ons. Dit zal in de nabije toekomst waarschijnlijk veranderen, als gevolg van het toegenomen aantal onderzoeken naar dit onderwerp en het groeiende aantal bewijzen van de risico's van langdurig zitten voor de gezondheid van mensen. Het is zeer waarschijnlijk dat mensen in toekomstige richtlijnen het advies zullen krijgen om hun sedentaire gedrag zoveel mogelijk te beperken en afwisselend zitten, staan ​​en bewegen, of dit nu lang of kort is.

Vast in je stoel op je werk

Steeds vaker zijn we veroordeeld tot urenlang zittend werk aan een bureau. In dit opzicht zijn onze banen onze slechterik geworden en weerhouden ons ervan om aan onze dagelijkse noodzakelijke lichaamsbeweging te doen. Alleen al in Nederland in totaal ruim 3.4 miljoen werknemers brengen meer dan 4 uur per dag zittend aan een bureau door. De Nederlandse beroepsbevolking besteedt gemiddeld 7 uur aan zittend werk aan een bureau. Binnen de automatiserings- en zakelijke dienstverlening, de transportsector, het bank- en verzekeringswezen, de overheid en de rechterlijke macht besteden werknemers gemiddeld tussen de 7,9 en 9 uur per dag aan zittend werk.

Het is te verwachten dat een groeiend aantal werknemers steeds vaker met zittend werk te maken krijgt als gevolg van de toenemende automatisering en automatisering binnen verschillende bedrijfstakken. Innovatieve Nederlandse ontwikkelingen als 'Het Nieuwe Werken' zullen deze trend waarschijnlijk versterken, omdat thuiswerken steeds populairder wordt. Hierdoor is er minder woon-werkverkeer en meer zittend werk, waardoor mensen dagelijks minder bewegen.

Beperking van zittend werk 

Werkgevers kunnen een cruciale rol spelen bij het zoveel mogelijk beperken van zittend werk. In de eerste plaats zijn zij door de wet verplicht om het beroepsrisico tot een minimum te beperken. Ten tweede hebben zij een wederzijds belang bij het terugdringen van werkgerelateerde gezondheidsrisico's als het gaat om de inzetbaarheid van personeel. Het is algemeen bekend dat als zittend werk en gebrek aan lichaamsbeweging hand in hand gaan, er een groot risico bestaat op ziekteverzuim en langzaam herstel onder werknemers. Anticiperend handelen en de situatie onder controle krijgen, kan dus ook financieel voordelig zijn voor werkgevers. Het beste is dat er eenvoudige manieren zijn om zittend werk te verminderen zonder het risico van productiviteitsverlies, hoge kosten of veiligheidsproblemen. Het kan zo simpel zijn als opstaan ​​of rondlopen. Een andere manier om zittend werk te verminderen is het gebruik van een in hoogte verstelbaar sta-bureau. Afwisselen tussen zitten en staan ​​op het werk is in het begin niet zo eenvoudig, dus medewerkers moeten echt moeite doen om het onder de knie te krijgen. Maar uiteindelijk zal het hun gezondheid enorm ten goede komen.Tot slot


- Er zijn sterke aanwijzingen dat langdurig zitten in verband staat met een verhoogd risico op vroegtijdig overlijden
- Er zijn sterke aanwijzingen dat langdurig zitten een verhoogd risico veroorzaakt op verschillende ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, depressie, kanker en problemen met de bewegingsapparaat
- Deze gezondheidsrisico's zullen niet verdwijnen bij voldoende lichaamsbeweging. Als u een zittend leven leidt, loopt u risico.
- Sedentair werk veroorzaakt gezondheidsrisico's en kan tegenwoordig als een beroepsrisico worden gezien
- De gezondheidsrisico's kunnen worden verminderd door sedentair gedrag en sedentair werk te verminderen.

Tags


 • Winkel Office Wellness

  Winkel Office Wellness

  Thuis, op kantoor, op de werkplek, op school, op de universiteit en meer: ​​wellnessapparatuur is de sleutel tot een betere levenskwaliteit door de kracht van beweging.

 • LifeSpan Fitness Loopband Treadmill TR2000iT Hellingshoek_5

  Winkel Thuis Fitness

  Run, wandel of rijd, er is voor ieder wat wils in ons veelzijdige Thuis Fitness assortiment.

Algemeen

 • The Benefits of Barefoot Walking- a woman walking barefoot through a forest, holding her shoes in her hands.

  The Bare Necessities: Uncovering the Benefits of Barefoot Walking

  Ever wondered why it feels so liberating to kick off your shoes and walk barefoot? It turns out, going au naturel with your feet isn't...

  Lees verder 

 • Walking Pad vs Exercise Bike

  Stride or Ride: Walking Pad vs Exercise Bike

  Choosing the right exercise equipment is crucial in crafting a workout routine that fits your lifestyle and goals. In the debate between a walking pad...

  Lees verder 

 • Walking Pad vs Treadmill

  Walking Pad vs Treadmill: Choosing the Right Path to Fitness

  When it comes to indoor exercise, the choice between a walking pad and a treadmill is an important one. Both offer unique advantages and cater...

  Lees verder 

Werkplek

 • Mental Health in the Workplace: 5 Strategies Backed by Recent Studies

  Mental Health in the Workplace: 5 Strategies Backed by Recent Studies

  In today's modern workplace, mental health has emerged as a critical factor influencing employee well-being and productivity. With a growing recognition of its importance, businesses...

  Lees verder 

 • Crafting a Home Office for Optimal Eye Health and Wellness

  Crafting a Home Office for Optimal Eye Health and Wellness

  Vision issues are brewing in Britain, with 250 people beginning to lose their sight daily and 7.5 million ophthalmology outpatient appointments taking place annually. Today,...

  Lees verder 

 • A man demonstrating the correct posture in his ergonomic workspace

  Boosting Productivity by 40%: The Science Behind Office Ergonomics

  In the modern workplace, the importance of ergonomic office setups is becoming increasingly recognised not just for employee comfort, but also for its significant impact...

  Lees verder 

Log in

Je wachtwoord vergeten?

Heeft u nog geen account?
Account aanmaken

Greenspark Public Impact Profile