Meer dan 1200 tevreden klanten (4.7/5)

A person is calling on the phone

Technische veelgestelde vragen

Heeft u een vraag voor ons? Wij helpen je graag verder via de contactpagina.

Lees hieronder de veelgestelde vragen, want wellicht hebben wij het antwoord al voor je gegeven.

LifeSpan Werkplek

DT7 bureaumontage

Voor de volledige montageprocedure van het DT7-bureau kunt u de volgende video bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=b5pfwGJ_dR8.

DT7 bureau beweegt niet op en neer

Als het DT7-bureau niet beweegt. Kalibreer het bureau door beide bureauhoogteknoppen tegelijkertijd in te drukken. Zorg ervoor dat u één vinger op elke knop gebruikt om een ​​gelijkmatige druk te garanderen. Houd de knoppen niet langer ingedrukt als het bureau in beweging komt.

De maximale snelheid wijzigen van 3,2 km/u naar 6,4 km/u, de eenheden van km/u naar mph en andere persoonlijke instellingen op de DT3-, DT5- en DT7-consoles

Om naar de modus Persoonlijke instellingen te gaan, houdt u de STOP/PAUZE-KNOP en ingedrukt. Na 3 seconden verschijnt F001 op het display.

1. Druk op totdat F014 wordt weergegeven om te schakelen tussen Engels en Metrisch. Druk op ENTER, EN of SI wordt weergegeven. Druk hierop om naar EN (mijlen) te schakelen. Druk hierop om naar SI (km) te schakelen. Druk op ENTER, trek de beveiligingssleutel eruit en plaats deze opnieuw.

2. Druk hierop totdat F012 wordt weergegeven om Intelli-Guard in/uit te schakelen. ENTER - om Intelli-Guard in te schakelen. Druk op ENTER, trek de veiligheidssleutel eruit en steek hem er weer in.

3. Druk op totdat F015 wordt weergegeven om het akoestische alarm aan/uit te zetten.

- schakelaar, druk hierop om het akoestische alarm in te schakelen. Druk op ENTER, trek de beveiligingssleutel eruit en plaats deze opnieuw.

WAARSCHUWING - Een akoestisch alarm is in de fabriek ingesteld om de gebruiker te waarschuwen dat de loopband start of dat de snelheid verandert. Het uitschakelen van het alarm is geheel ter beoordeling van de gebruiker.

4. Druk hierop totdat F018 wordt weergegeven om de maximaal toegestane snelheid te wijzigen van 6,4 km/u (4 mph) naar 3,2 km/u (2 mph). Druk op ENTER, 4.00 wordt weergegeven. Druk op, 2.00 wordt weergegeven. Druk op ENTER, trek de veiligheidssleutel eruit en plaats deze opnieuw.

5. Om te beginnen met de snelheid voordat de PAUZE-knop werd ingedrukt, drukt u op totdat F019 wordt weergegeven. Druk op ENTER. Het display toont standaard “0”. Druk op, "1" verschijnt, druk op ENTER. Voer de beveiligingssleutel opnieuw in.

6. Druk op totdat F016 wordt weergegeven om de totale afgelegde afstand te bekijken. Druk op ENTER en de totale afstand wordt weergegeven.

7. Druk op totdat F017 wordt weergegeven om het totale aantal uren te zien dat de loopband heeft gedraaid. Druk op ENTER en het totaal aantal uren wordt weergegeven.

Het verschil tussen de SC110 en SC120

Om te beginnen: om te zien of je in het bezit bent van een SC110 of SC120, kun je kijken naar de doos waarin deze is geleverd of naar het serienummer op de onderkant van de consolestandaard. Het verschil is ook te zien in het aantal kabels dat op het apparaat wordt aangesloten. Op de SC110 is slechts één kabel aangesloten, terwijl op de SC120 er twee zijn aangesloten.

De SC110 is uitsluitend bedoeld voor het gebruik van een Burealoopband of fiets. De SC120 is bedoeld voor gebruik van een verstelbaar bureau in combinatie met een onderbureauapparatuur. De SC120 werkt niet zonder dat beide kabels op de daarvoor bestemde stukken zijn aangesloten.

Consolebediening voor de SC110- en SC120-consoles
Setup with your existing desk
Console SC110 en SC120 geven voortdurend ‘Bye’ aan

De consoleknoppen zijn drukgevoelig en bevatten alleen een pauzeknop. Een korte druk activeert de pauzefunctie, terwijl een lange druk deze stopt. Als de pauzeknop te lang wordt ingedrukt, wordt de console uitgeschakeld. Gebruik de play-knop om de loopband te starten en een korte druk op de pauzeknop om de loopband te stoppen. 

Het display toont 5 balken

Het is waarschijnlijk dat het netsnoer los zit/niet goed is geïnstalleerd.

Het wordt aanbevolen om eerst alle kabels te controleren, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Sluit eerst het netsnoer aan om de stroom te verwijderen, installeer het vervolgens opnieuw en schakel het in.

Timer of Treadmills
Setting the presets p1 p2 and p3 on SC110, SC120, SC130 console

P1, P2, and P3 have different definitions depending on the setting menu under Preset: Height or Preset: Speed.

Under Preset: Height, it is the desk mode - P1 ~ P3 functions only adjust the height. In standby mode, pressing the preset P1, P2, or P3 buttons can directly adjust the height of the desk to the default value. When the desk height is manually adjusted, long-pressing preset P1, P2 or P3 for 3 seconds will save the current height setting of the desk.

Under Preset: Speed, it is the treadmill mode. After selecting this mode and while the treadmill is in operation, pressing preset P1, P2, or P3 can directly switch the speed to the default value (which cannot be modified). P1 = 0.4 mph, P2 = 1.2 mph, P3 = 2.0 mph..

LifeSpan Fitness - Crosstrainers

Op het display verschijnt code E1

In de behuizing van de crosstrainer zit vlakbij het vliegwiel een snelheidssensor die de snelheid meet. Als de leessensor iets te ver van de magneet verwijderd is, kan de snelheid niet worden afgelezen en toont het display code E01. Zoek de leessensor in de behuizing. Je zult ook zien dat er elke keer dat je trapt een magneet de sensor passeert. Schuif de leessensor iets meer richting de magneet zodat deze er dichtbij komt.

Op het display verschijnt code E6 of E7

Een E6- of E7-foutcode is een hellingsfoutcode. De E7-code betekent dat de potentiometerwaarde die de console leest van de hefmotor buiten bereik is. Dit kan gebeuren als er sprake is van een slechte kabelboomverbinding of een beschadigde kabelboom. Het kan ook betekenen dat de hellingmotor weer binnen bereik moet worden afgesteld. Als alle draadverbindingen er goed uitzien, moet de hellingmotor worden afgesteld.

1. Schakel de stroom uit, wacht 5 seconden en schakel hem weer in.

2. Ga naar de testmodus en doorloop de I/O-teststap. Dit scherm toont de potentiometerwaarde van de hellingmotor. Verschillende modellen hebben verschillende waarden. Controleer of de basis van de oprijplaat op een hoog hellingsniveau staat of op een laag niveau. Als de basis van de oprijplaat laag staat, drukt u op de knop Helling omhoog. Hierdoor zal de hellingmotor de basis van de oprit omhoog brengen. Wanneer de basis een middenpositie bereikt, drukt u een tweede keer op de knop Helling omhoog om het deck te stoppen. Als het loopvlak zich in een hoge hellingspositie bevindt, gebruikt u de knop Helling omlaag om het loopvlak in een middenpositie te zetten.

3. Zodra het apparaat zich in de middenpositie bevindt, schakelt u de loopband gedurende 5 seconden uit en vervolgens weer in.

4. Start de Crosstrainer.

5. Zodra de Crosstrainer start, gaat de hellingbasis naar niveau 0. Als het probleem hiermee niet is opgelost of als de aanpassing niet lukt, neem dan contact op met de klantenservice.

Houd er ook rekening mee dat niet alle modellen de mogelijkheid hebben om de hellingmotor aan te passen. Als de aanpassingsprocedure niet in de gebruikershandleiding staat, neem dan contact op met de klantenservice.

De onderdelen passen niet in elkaar

Als onderdelen die met bouten of schroeven zijn verbonden, tijdens de montage niet in elkaar passen, zorg er dan voor dat u de juiste aandraaimethoden gebruikt. Doe dit door eerst iedere bout of schroef 2 omwentelingen in tegengesteld patroon lichtjes aan te draaien. Blijf tussen elke bout of schroef 2 omwentelingen draaien totdat ze allemaal zijn vastgedraaid.

Er is een kloppend geluid tijdens het trainen

Begin door te controleren waar het geluid vandaan komt. De middelste trommel van de elliptische trainer kan als versterker fungeren, maar is niet altijd de oorzaak. Controleer waar het geluid vandaan komt door te voelen waar het geluid vandaan komt. Waarschuwing: Pas op met bewegende delen en zorg ervoor dat u daarbij altijd veilig bent. Als het geluid afkomstig is van de scharnieren van de hendels, wordt het geluid waarschijnlijk veroorzaakt door de scharnierkappen. Monteer deze opnieuw met behulp van de handleiding.

LifeSpan Fitness - Loopbanden

Transporteren van de loopband vóór montage

Zorg er tijdens het transport van de loopband voor dat het vouwmechanisme goed vastzit. Direct na het uitpakken gebeurt dit met behulp van een tiewrap zoals beschreven in onderstaande afbeelding.

Warning Sign using treadmill
De loopband maakt een kloppend geluid

Dit is normaal en komt voor bij elke loopband. De riem waarop u loopt, is in het midden van de omtrek aan elkaar gelast. Je ziet deze brede streep over de riem lopen. Het geluid wordt na verloop van tijd minder naarmate de riem flexibeler wordt.

De loopband maakt een knarsend geluid tijdens het lopen

Dit geluid betekent dat de riem ergens langs de contour van de riem tegen een ander deel van de loopband schuurt. De meest waarschijnlijke plaats is de motorkap. Maak de motorkap los met de schroeven links en rechts, til de motorkap ongeveer 2 mm op en zet ze weer vast.

De loopband maakt een bonkend geluid

Het bonkende geluid kan te wijten zijn aan twee verschillende factoren:

1. De loopband is niet correct waterpas gesteld. Het nivelleren van de loopband kan gedaan worden met behulp van de stelvoetjes onder de loopband.

2. Het loopvlak is niet stabiel. Onder de loopband bevindt zich een plaat die het gewicht van de gebruiker ondersteunt. Zorg ervoor dat alle bouten die met het loopvlak en de onrusthekken zijn verbonden, goed vastzitten en stevig zijn vastgedraaid.

Smeren van de loopband

Het smeren van de loopband is essentieel voor het behoud van de loopband. In de meeste gevallen is dit alleen nodig als je door de wrijving de loopband bijna niet meer met de hand kunt bewegen. Het smeerproces bestaat uit zes stappen:

1. Zorg er voor uw eigen veiligheid voor dat de stekker uit het stopcontact is.

2. Til de riem op en voel met uw hand of er nog olie op het loopvlak zit. Als u nog steeds vocht of olie voelt, hoeft u niet te smeren. Als het loopvlak droog is, moet u het loopvlak smeren.

3. Schuif uw hand onder de riem en til de riem weg van het dek en spuit vanaf elke kant ongeveer een dozijn sprays naar het midden toe.

4. Draai de riem 1/3 en herhaal deze toepassing. Draai nog eens 1/3 en herhaal nog een keer. Hiervoor is in totaal 1 ounce smeermiddel nodig.

5. Sluit loopband aan en loop een paar minuten om het smeermiddel gelijkmatig te verdelen.

6. Controleer de loopband over 4 maanden opnieuw. Tip: Zet een herinnering in je telefoon.

Je kunt ook de volgende tutorial bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=76Cxt24b_CQ

Zorg er altijd voor dat je overtollige olie verwijdert om beschadiging van onderdelen van de loopband.

De riem moet aangepast worden

Het is belangrijk om de spanning op de band te houden en ervoor te zorgen dat de band goed blijft lopen. De volledige stappen vindt u op de volgende pagina. U kunt ook de volgende tutorial bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=Q1FnGzUJMr0

Note of Belt Alignment
De riem slipt

Als de band slipt, mag u de loopband zelf niet afstellen, aangezien dit waarschijnlijk een probleem is met de V-riem. Verwijder eerst het netsnoer. Open de motorkap door de bouten aan de zijkanten en aan de voorkant te verwijderen. Probeer de V-riem te draaien. Als de V-riem meer dan iets minder dan een kwart omwenteling kan draaien, is de riem niet strak genoeg. Span de V-riem door de 4 bouten onder de motor te verwijderen en de motor naar achteren te bewegen met behulp van de schroef aan de zijkant. Draai alle bouten weer vast zodra de V-riem een ​​slag van acht tot een kwart kan draaien.

De V-riem ziet eruit als op de volgende afbeelding:

Treadmills Wheels
De knoppen werken niet

Dit kan te wijten zijn aan slecht contact tussen de hoofdbedrading tijdens de installatie. Raadpleeg de onderstaande afbeelding om de installatie opnieuw uit te voeren.

Bij oudere modellen heeft de consoleaansluiting mogelijk meer draden. In dit geval moet de vlakbandkabel opnieuw worden aangesloten.

Bij het opnieuw aansluiten van de kabels. Zorg ervoor dat u eerst de pinnen van de kabel borstelt met een staalborstel.

Als deze methode het probleem niet oplost, neem dan contact met ons op via Service aanvraag. Geef in deze Service aanvraag aan uit hoeveel kabels de console-aansluiting bestaat.

Console Harness Attachment
Op het display verschijnt code E1

Onder de motorkap van de loopband, vlakbij de V-riem, bevindt zich een leessensor die de snelheid meet. Als de snelheidssensor te ver weg is of niet naar de magneet wijst, kan de snelheid niet worden geregistreerd en wordt op het display code E01 weergegeven. Schuif de leessensor iets meer richting de magneet zodat deze er dichtbij komt of stel de schroef af. Een mogelijke tweede reden kan de bedrading zijn. Volg de kabel en zorg ervoor dat deze goed op de printplaat is aangesloten. Als je hem weer op de printplaat aansluit, is het probleem opgelost.

Op het display verschijnt code E6 of E7

Een E6- of E7-foutcode is een foutcode van de hellingmotor. De fout betekent dat de potentiometerwaarde die de console van de hefmotor afleest, buiten bereik is. Dit kan gebeuren als er sprake is van een slechte kabelboomverbinding of een beschadigde kabelboom. Het kan ook betekenen dat de hellingmotor weer binnen bereik moet worden afgesteld. Als je de bedrading controleert. Zorg ervoor dat het netsnoer is losgekoppeld. Als alle draadverbindingen er goed uitzien, moet de hellingmotor worden afgesteld. Houd er rekening mee dat niet alle modellen de mogelijkheid hebben om de hellingsmotor aan te passen. Als de aanpassingsprocedure niet in de gebruikershandleiding staat, neem dan contact op met de klantenservice.

Op het display verschijnt code AC-1
Op het display verschijnt code AC-7

De AC-7-foutcode betekent dat de controller zichzelf beschermt tegen overmatige stroom en hoge temperatuurstijging. Begin met het smeren van de loopband met siliconenolie. Als de code hierna nog steeds aanwezig is, moeten beide rollen worden gereinigd en moet de loopband worden vervangen. Mocht dit allemaal niet helpen, neem dan contact op met de servicedesk.

Op het display verschijnt code DC-2

Het display toont een DC-2-fout wanneer de controller een te hoge stroom detecteert. Neem dan contact op met de servicedesk.

Op het display verschijnt code DC-3

Wanneer het display een DC-3-fout weergeeft, koppelt u alle voedingsbronnen los. Schakel de loopband in zonder verlengsnoeren en met één enkele voeding. De fout zou niet meer moeten verschijnen. Het probleem blijft bestaan. Neem contact op met onze servicedesk.

Op het display verschijnt code DC-4

DC-4 duidt op een overstroom, waardoor de onderste controller in de beveiligingsstatus komt. De meeste hiervan zijn beschermingsmechanismen die worden veroorzaakt door slechte smering en overmatige wrijving, wat resulteert in overmatige stroom- en temperatuurstijging. Begin met het smeren van de loopband. Mocht het smeren van de loopband niet helpen, neem dan contact op met de servicedesk.

Op het display verschijnt code DC-7

DC-7 duidt op een huidige overbelasting, waardoor de onderste controller naar de beveiligingsstatus gaat. De meeste hiervan zijn beschermingsmechanismen die worden veroorzaakt door slechte smering en overmatige wrijving, wat resulteert in overmatige stroom- en temperatuurstijging. Begin met het smeren van de loopband. Mocht het smeren van de loopband niet helpen, neem dan contact op met de servicedesk.

Als uw vraag niet op deze pagina wordt beantwoord, neem dan gerust contact met ons op

Log in

Je wachtwoord vergeten?

Heeft u nog geen account?
Account aanmaken