Introductie
De volgende voorwaarden gelden voor alle commerciële transacties die zijn gedaan op www.lifespaneurope.com. Lifespan Europe behoudt zich het recht voor op elk moment het productaanbod te wijzigen, hieronder te verstaan modelwijzigingen, prijzen, aanbiedingen en service, uitgezonderd producten waarvan de verkoop reeds in behandeling is genomen.

Lifespan Europe streeft er ten alle tijden naar correcte en betrouwbare informatie te verstrekken op de website. Mocht er onverhoopt foute, onbetrouwbare of onvolledige informatie op de website worden vermeld, zal Lifespan alles in het werk stellen om dit direct op te lossen. Indien er een fout is opgetreden in een prijsopgaaf en zich hierdoor een verkoop hebben voorgedaan, gebaseerd op deze prijsopgaaf, behoudt de klant zich het recht de aankoop te annuleren, zonder dat hieraan voor hem of haar kosten zijn verbonden.

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie over producten op de website lifespaneurope.com van tijdelijke aard is. Indien deze tijdelijke informatie niet correspondeert met de productkenmerken, behoudt de klant zich ten alle tijden het recht om de aankoop kosteloos te annuleren.

Voorlopige bepalingen
De volgende verkoopwaarden gelden voor alle verkopen van producten via de website www.lifespaneurope.com. Bij het plaatsen van de bestelling ga je akkoord met de voorwaarde dat je 18 jaar of ouder bent en wettelijk bevoegd, om bindende contracten aan te gaan. Bestelling kunnen alleen worden geplaatst als het product daadwerkelijk door de koper wordt gekocht en gebruikt, zonder de intentie van wederverkoop aan derden. De wederverkoop of distributie van producten gekocht via de website is ten strengste verboden. Wij behouden ons het recht voor om frauduleuze, valse of speculatieve bestellingen, bestellingen geplaatst door klanten die een geschil hebben uitstaan over een eerdere aankoop en bestellingen waarbij redelijke twijfel bestaat dat de klant een of meerdere van de algemene voorwaarden van de verkoop overtreedt of zich bezighoudt met criminele activiteiten te annuleren. Wij behouden ons het recht onze algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Je hebt het recht de veranderde algemene voorwaarden ten alle tijden in te zien.

Identiteit
Lifespan Europe is als bedrijf gespecialiseerd in de (online) verkoop van fitnessapparatuur voor thuisgebruik, semi-professioneel gebruik en professioneel gebruik en fitnessapparatuur voor op de werkplek.

Gebruikers
Toegang tot en/of gebruik van onze website geeft je de status van ‘gebruiker’. Door onze website te bezoeken ga je akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden die hiervoor gelden. De bovengenoemde voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht de contractvoorwaarden die voortvloeien uit verplichte naleving.

Gebruik van de website
De website biedt toegang tot een veelvoud aan informatie over de producten, diensten, service en gegevens, hierna inhoud, die uitsluitend toebehoort aan Lifespan Europe en haar licentiegevers waartoe de gebruiker toegang heeft. De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich omtrent het gebruik van de website. Deze verantwoordelijk strekt zich tot aan de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten en producten.

Bij deze registratie gaat de gebruiker akkoord met de verplichting tot het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de gebruiker een wachtwoord krijgen, waar hij of zij verantwoordelijk voor is en verplicht om hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee om te gaan. De gebruiker verbindt zich ertoe om op de juiste manier gebruik te maken van de diensten die Lifespan Europe via de website biedt en de website niet te gebruiken:

– om deel te nemen aan illegale of onwetmatige activiteiten, of activiteiten die in strijd zijn met de goede trouw en de openbare orde;
– voor de verspreiding van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografische of anderzijds illegale aard, rechtvaardiging van en deelname aan terroristische activiteiten en zaken die bijdragen aan schending van de mensenrechten;
– om schade te veroorzaken aan de fysieke en logistieke systemen van Lifespan Europe, leveranciers of derden en het verspreiden van computervirussen die schade kunnen veroorzaken zoals hierboven vermeld;
– om toegang te krijgen tot, en waar van toepassing, gebruik te maken van de e-mailaccounts van andere gebruikers om hun berichten te wijzigen dan wel te verwijderen.

Lifespan behoudt zich ten alle tijden het recht voor om eventuele opmerkingen en bijdragen te verwijderen, die inbreuk maken op de rechten van de mens en hun waardigheid en privacy aantasten, discriminerend, xenofobisch, racistisch of pornografisch en ongeschikt zijn voor jongeren, wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding komen en die niet geschikt zijn voor enige vorm van publicatie. Lifespan Europe kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor meningen en uitingen van gebruikers op fora, in chats en via andere participatiemiddelen.

Intellectueel en industrieel eigendom
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van de website, evenals alle elementen die het bevat, afbeeldingen, geluid, audio, video, software, tekst, handelsmerken, logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen en computerprogramma’s die nodig zijn voor de werking, toegang en het gebruik van de website zijn in bezit van Lifespan Europe.

Alle rechten voorbehouden. De volgende activiteiten zijn ten strengste verboden:
De reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze waarop deze beschikbaar wordt gesteld, van de volledige inhoud van www.lifespaneurope.com voor commerciële doeleinden, in welk medium en op welke technische manier dan ook, zonder de toestemming van Lifespan Europe. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Lifespan Europe ten alle tijden te respecteren. De gebruiker heeft het recht om elementen van de website te visualiseren, af te drukken, te kopiëren en te bewaren op een computer of andere fysieke ondersteuning, op voorwaarde dat deze elementen uitsluitend voor persoonlijk en privé-gebruik zijn. De gebruiker dient zich ten alle tijden te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van alle beveiligingsapparaten of beveiligingssystemen, die zijn geïnstalleerd op pagina’s van www.lifespaneurope.com.

Links
Lifespan Europe oefent geen controle uit op de inhoud van andere websites, waar op wwww.lifespaneurope.nl naar gelinkt wordt en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor links en hyperlinks naar andere websites en de inhoud hiervan, noch zal het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, uitvoerigheid, echtheid, geldigheid en grondwettelijkheid garanderen van materiaal of informatie op een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo impliceert de opname van deze externe verbindingen geen enkele vorm van vereniging en fusie met of deelname aan de verbonden entiteiten.

Verkoop via internet
Voor het plaatsen van een bestelling dient de klant de gekozen producten toe te voegen aan de winkelmand en vervolgens de stappen te volgen van het koopproces, zoals aangegeven op de website. Zodra dit proces is afgerond, inclusief het registratieproces van de klant, wordt de bestelling naar Lifespan Europe verzonden. Indien de klant heeft gekozen voor bevestiging per e-mail, zal de klant een e-mail ontvangen ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Voor de door Lifespan Europe ontvangen orders gelden de huidige algemene voorwaarden.

Bevestiging en annulering van bestellingen
Alvorens je bestelling via de website af te ronden, kan je alle bijbehorende gegevens, de bedragen onderverdeeld in alle benodigde rubrieken, belastingen, transportkosten, geselecteerde artikelen enzovoorts controleren. Je kan op dat moment desgewenst nog aanpassingen of correcties aanbrengen. Om de bestelling hierna nog te wijzigen dan wel te annuleren, dien je contact met ons op te nemen via de website. De bestelling kan alleen worden gewijzigd of geannuleerd als deze nog niet is verwerkt in ons systeem en is klaargemaakt voor verzending.

Relevante belastingen
De prijzen van de producten op de website van Lifespan Europe zijn inclusief BTW. Voor verkopen gerealiseerd door personen buiten de Europese Unie geldt de belastingtoeslag BTW niet.

Betalingsmogelijkheden
De betaling van de geplaatste bestelling kan op verschillende manieren worden voldaan, via iDeal, Visa, Mastercard, bank/giro, Paypal, Giropay, Afterpay, Klarna, Przelewy24 en Bankcontact. Om fraude tegen te gaan behoudt Lifespan Europe zich het recht slechts een bepaalde betaalmethode aan te bieden aan de klant, wanneer de gegevens van deze klant niet authentiek lijken te zijn.

Bezorging
Lifespan Europe verzendt bestellingen aan klanten via UPS en vergelijkbare erkende transportbedrijven. Op welke datum de bestelling geleverd wordt is afhankelijk van de beschikbaarheid van het gekozen product en het afleveradres. Kijk voor meer informatie over leveringstermijnen en bezorgtarieven op de website.

Rechten van de klant en retourneren
Vanaf het moment van ontvangst van de bestelling heb je 30 dagen de tijd om de bestelling te retourneren. Je dient ons er binnen deze periode van op de hoogte te stellen dat je de bestelling wenst te retourneren en je bent zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van de retourzending.

Het retourneren van bestellingen binnen de daarvoor vastgestelde periode van 30 dagen is gebonden aan de volgende voorwaarden:

– Je hebt 30 dagen de tijd om je bestelling te retourneren, geldig vanaf het moment waarop je de bestelling in ontvangst hebt genomen;
– Je draagt zelf zorg voor het in orde maken van de retourzending. Retourzendingen zijn voor risico van de klant. Lifespan Europe is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan geretourneerde producten of het zoekraken hiervan;
– Wij halen de retourbestelling op bij het afleveradres, met uitzondering van de los te verkopen balance boards en opslagrekken. De kosten voor het ophalen van de retourzending zijn voor rekening van de klant;
– De klant heeft recht op een zichttermijn. Deze periode is bedoeld om het product te testen. De klant mag het product uit de verpakking halen en testen, gelijk hij in een showroom van een winkel zou doen en in zoverre benodigd is om de werking van het product vast te stellen en vast te stellen of het product naar volle tevredenheid is. Is dit niet het geval dan dient de klant het product voor de retourzending zoveel mogelijk te verpakken in de originele verpakking, en in ieder geval in een verpakking, die het product voldoende beschermt tegen schade. De koper is ten alle tijden verantwoordelijk voor schade als gevolg van niet goed verpakte producten.
– Let op: er wordt UITSLUITEND overgegaan tot volledige terugbetaling als het geretourneerde product in nieuwstaat verkeert, volledig is, naar behoren functioneert en onbeschadigd is. Indien dit niet het geval is wordt NIET tot terugbetaling overgegaan, of worden de te maken kosten voor reparatie van eventuele schade en de te maken kosten voor het eventueel vervangen van onderdelen van het terug te betalen bedrag afgetrokken.
– Nadat de retourzending in ons magazijn is aangekomen en aan het bovengenoemde is voldaan, wordt overgegaan tot volledige terugbetaling op het door jou gekozen bankrekeningnummer;
We streven ernaar om de terugbetaling binnen drie werkdagen te voldoen, met een uiterste termijn van tien werkdagen.
– Indien de door jou bestelde producten niet dezelfde zijn als de producten die je hebt ontvangen, worden de producten door ons opgehaald bij het afleveradres en zijn de kosten hiervan voor rekening van Lifespan Europe. Vervolgens zullen de door jou bestelde producten kosteloos worden toegezonden.

Mocht je nog vragen hebben over het retourneren van bestellingen, neem dan contact met ons op via het telefoonnummer of door een mail te sturen naar info@lifespaneurope.com”>info@lifespaneurope.nl.

De Europese Commissie biedt een conflictoplossingsprogramma voor klachten van consumenten bij problemen met online aankopen. Het biedt een alternatieve geschillenbeslechting, buiten de rechter om. Kijk hier voor meer informatie.

Indien een product kapot of beschadigd is, heeft de klant ten alle tijden recht op kosteloze reparatie of vervanging van het product. De verkoper draagt gedurende een periode van twee jaar vanaf het moment van levering de verantwoordelijkheid voor eventuele klachten over en problemen met het product.

Veiligheid en privacy
Lifespan Europe garandeert 100% veiligheid en privacy in alle communicatie naar en met de klant. Lifespan Europe garandeert de bescherming van alle klantgegevens, volgens de Organieke Wet 15/1999, van 13 december Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lifespan Europe is volledig verantwoordelijk voor alle gegevens door de klant verstrekt, die in de database worden opgeslagen.

De privacy van onze klanten is voor ons van het grootste belang. Alle wettelijk op dit gebied bepaalde regels zullen dan ook in acht worden genomen. Alle informatie met betrekking tot persoonsgegevens wordt zorgvuldig beheerd en bewaard in ons systeem. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt om bestellingen en vragen van de klant te verwerken en indien gewenste informatie toe te zenden, betreffende onze producten, prijzen etc.

De door jou aan ons verstrekte gegevens blijven ten alle tijden in ons bestand en zullen niet worden verstrekt aan derden. Je gegevens zoals bij ons bekend zijn ten alle tijden opvraagbaar via onze website. Je kunt daartoe inloggen met je e-mailadres en wachtwoord. Vanzelfsprekend kun je je gegevens ook opvragen via onze klantenservice. Op jouw verzoek worden persoonsgegevens verwijderd wanneer deze onjuist blijken te zijn, de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient, of als de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Om onze webpagina te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om cookies te gebruiken, die in het geheugen van de harde schijf worden bewaard. De cookies worden gebruikt voor de verkoopstatistieken van www.lifespaneurope.com. Indien gewenst kun je je computer zodanig instellen dat je automatisch op de hoogte wordt gesteld wanneer de cookies ontvangen worden en kun je de installatie van cookies op je harde schijf voorkomen.

LifeSpan Europe behoudt zich het recht voor gegevens die jij verstrekt op de website te bewaren, ook wanneer je niet inlogt of een bestelling niet afrondt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om contact met je op te nemen over de reden waarom je niet bent ingelogd of je bestelling niet hebt afgerond.

Wetgeving
Op overeenkomsten tussen Lifespan Europe en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Ook als de aankoop in een ander land is gedaan.

Commerciële communicatie
Wanneer je een account bij ons aanmaakt, wordt je de optie geboden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Wanneer je deze optie aanklikt geef je Lifespan Europe toestemming om je van tijd tot tijd e-mails en nieuwsbrieven toe te sturen. LifeSpan Europe biedt je in elk e-mailcontact de mogelijkheid dit automatisch op te zeggen. Daarnaast heb je ten alle tijden de mogelijkheid om de nieuwsbrief op te zeggen via je je persoonlijke account. Lifespan Europe zal nooit e-mails of andere informatie verstrekken aan klanten die hebben aangegeven de nieuwsbrief niet te willen ontvangen.

LifeSpan Europe zal nooit informatie uit haar database aan derden verstrekken en waakt er ten alle tijden voor persoonlijke gegevens van klanten zo goed en veilig mogelijk te behandelen en te bewaren, om te voorkomen dat personen zonder bevoegdheid de gegevens in handen krijgen. LifeSpan Europe behoudt zich wel het recht voor om concrete informatie en aanbiedingen per e-mail aan klanten te versturen, die bedrijven exclusief voor Lifespan Europe klanten maken.

Elektronische factuur
De factuur wordt ten alle tijden verstuurd via e-mail en kan worden gedownload via Mijn account bij de bestelinformatie.

Gedeeltelijke nietigheid
Wettelijke bepalingen worden niet ongeldig als servicevoorwaarden of onderdelen daarvan in strijd zijn met de wet en daardoor ongeldig zijn. Alle partijen verbinden zich ertoe opnieuw te onderhandelen over de geannuleerde servicevoorwaarden en de nieuwe geldige servicevoorwaarden op te nemen.

Wijziging van de verkoopvoorwaarden
LifeSpan Europe behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden ten alle tijden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit houdt in dat de inhoud en diensten die worden aangeboden, of de vorm waarin deze worden aangeboden of bewaard in de servers kunnen worden gewijzigd, verwijderd of toegevoegd. Deze wijzigingen moeten elke keer door de gebruiker worden geaccepteerd wanneer via de website een aankoop wordt gedaan. In het geval dat sommige van de algemene voorwaarden onwettig worden verklaard of niet kunnen worden afgedwongen via een rechtelijke uitspraak, blijven de andere bepalingen van kracht.

Recht op uitsluiting
Lifespan Europe behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website en/of aangeboden diensten te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, op zichzelf of door derden, aan gebruikers die de algemene voorwaarden niet naleven.

Overzicht
Lifespan Europe zal de schending van deze voorwaarden gerechtelijk vervolgen, evenals elk oneigenlijk gebruik van de website.