Plus de 1 200 clients satisfaits (4.7/5)

What Is The Limit Value To Sitting For Prolonged Periods?

Wat is de grenswaarde voor langdurig zitten?

, door Joris Lans, 5 min lezen

Veilig en gezond werken 

Met de Richtlijnen Bewegen (augustus 2017) heeft de Nederlandse Gezondheidsraad voor het eerst aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met langdurig zitten. Dit was hard nodig omdat steeds meer onderzoeken aantonen dat de gezondheidsrisico’s die gepaard gaan met langdurig zitten aanzienlijk zijn. Helaas bieden deze richtlijnen in de praktijk weinig soelaas.

Wat is precies de grens voor langdurig zitten?

De richtlijnen zijn heel specifiek Over ons de juiste hoeveelheid beweging die mensen nodig hebben: "minstens 150 minuten van matige intensiteit zoals wandelen of fietsen, verspreid over verschillende dagen." Maar de richtlijnen met betrekking tot langdurig zitten zijn erg vaag, alleen "vermijd dat je de hele tijd zit"

Dit is natuurlijk erg vaag, want hoe definieer je 'veel' en voor hoeveel uur Kunt u blijven zitten?Gelukkig zijn er twee recente internationale onderzoeken om ons te begeleiden.

De Amerikaanse richtlijnen zijn specifieker dan hun Nederlandse tegenhangers 

Sinds 2018 zijn er ook nieuwe richtlijnen voor bewegen in de Verenigde Staten. Wat betreft langdurig zitten zijn deze richtlijnen specifieker dan hun Nederlandse tegenhangers. De richtlijnen stellen dat zitten en fysieke activiteiten met elkaar samenhangen wat betreft hun impact op de gezondheid van mensen (het sterftecijfer). Dit is gebaseerd op een overzichtsartikel dat professor Ekelund en zijn collega’s in 2016 hebben geschreven. De Amerikaanse commissie heeft op basis van de bevindingen van professor Ekelund en co een zogenoemde heat map ontwikkeld.

Kijk eens naar de grafiek. Als je niet zo vaak zit (onderaan de grafiek), heb je niet zoveel fysieke activiteit nodig en ben je veilig (groen betekent een laag risico op sterfte). Als u echter bijna de hele dag zit (bovenaan de grafiek), heeft u veel lichamelijke activiteit nodig om gezond te worden en te blijven en uw risico op overlijden te verlagen. De Nederlandse Richtlijnen Bewegen (2017) maakt geen onderscheid tussen weinig of veel bewegingsuren. Daarin geldt de vage uitleg ‘Voorkom dat je de hele tijd zit’ voor iedereen.

Figuur: de relatie tussen de hoeveelheid matige tot intensieve lichamelijke activiteit per week, de hoeveelheid zittijd per dag en het relatieve risico op vroegtijdig overlijden (bron nummer 4). De numerieke optelling op basis van bronnummer 1 is willekeurig vanwege het ontbreken van een grafiekschaal.

Wat is de grenswaarde voor langdurig zitten?

Houd er rekening mee dat in totaal 150 minuten bewegen per week niet genoeg is om acht uur zitten per dag te compenseren. Houd er rekening mee dat de minimaal aanbevolen hoeveelheid fysieke activiteit in de Verenigde Staten 150 minuten per week is, net als in NEDERLAND, zelfs voor mensen die niet zo lang en vaak zitten. Deze richtlijn is aan de grafiek toegevoegd, net als de minimaal aanbevolen hoeveelheid lichamelijke activiteit voor mensen die langdurig en heel vaak zitten. Hieruit blijkt dat 150 minuten bewegen per week niet voldoende is als u tegelijkertijd acht uur of meer per dag zit.

De hittekaart is een van de hulpmiddelen die je kunt gebruiken om jezelf of een collega uit het bos en het groen te krijgen. Dit kun je doen door meer te bewegen en minder te zitten. Elke vorm van fysieke activiteit, hoe klein ook, vermindert het risico op sterfte, dus ga ervoor.


De grenswaarde, een kwantitatief instrument om langdurig zitten te voorkomen


De grenswaarde kan worden gebruikt als kwantitatief instrument om langdurig zitten te voorkomen. Deze tool is overgenomen uit een nieuw overzichtsartikel van professor Ekelund en e.A dateert uit 2019. Net als in 2016 hebben ze de relatie geïdentificeerd tussen zitten, fysieke activiteit en het risico op vroegtijdig overlijden. Deze keer omvatten ze echter uitsluitend onderzoeken waarin het zitten en de fysieke activiteit werden gemeten met een versnellingsmeter. Dit soort metingen is veel nauwkeuriger dan mensen eenvoudigweg vragen hoeveel tijd ze zitten of sporten. Mensen zijn geneigd hun zittijd te onderschatten en de hoeveelheid beweging die ze dagelijks krijgen te overschatten.

Wat betekenen de gegevens uit 36.383 Burgers van de Verenigde Staten en West-Europa zeggen?

Volgens gegevens afkomstig van een totaal van 36.Volgens 383 burgers van de Verenigde Staten en West-Europa houdt langdurig zitten verband met een verhoogd risico op voortijdige sterfte. Uit de gegevens blijkt verder dat het risico op voortijdige sterfte toeneemt naarmate de zitperiode toeneemt. Als de zitperiode meer dan 9,5 uur per dag bedraagt, is het risico op vroegtijdig overlijden aanzienlijk groter. Nu geldt er voor u een grenswaarde voor langdurig zitten.

Een voorstel om de grenswaarde in te stellen op langdurig sedentair verblijf 
Beperk uw zitperiode tot 9 uur per dag (per periode van 24 uur) en bij voorkeur tot 7,5 uur per dag (1). Besteed de helft van je wakkere uren (gemiddeld 16 uur per dag), dus acht uur per dag aan staan, lopen en sporten en probeer deze activiteiten af ​​te wisselen. Op een werkdag van acht uur moet u in totaal 4 uur besteden aan fysieke activiteiten zoals hierboven vermeld, en ook daartussen wisselen. Deze 50-50 regel kun je ook toepassen op een tv-avond van twee uur: 1 uur zitten en 1 uur staan ​​en bewegen. Het is lastig om de tijd bij te houden en het is raadzaam om een ​​activiteitenmonitor te gebruiken om de tijd die u besteedt aan zitten en bewegen in de gaten te houden.De richtlijnen die zijn opgesteld kunnen op ieder moment veranderen, als gevolg van nieuw wetenschappelijk bewijs of nieuwe inzichten. Houd uzelf in de tussentijd gezond met een gezond dieet en voldoende dagelijkse en wekelijkse lichaamsbeweging. Je zult jezelf dankbaar zijn.

Wissel zittende periodes af met periodes van staan ​​en bewegen, hoe intensiever hoe beter. Er bestaat nog geen eenduidige richtlijn voor de minimaal benodigde periode van afwisseling tussen deze activiteiten.

Tags


Blog posts

 • 10 Ways to Boost Your Energy Naturally

  , door FLOW Admin 10 Ways to Boost Your Energy Naturally

  Lees meer 

 • Unlock the Secrets to Better Sleep: Tips for a Restful Night

  , door FLOW Admin Unlock the Secrets to Better Sleep: Tips for a Restful Night

  Lees meer 

 • Embracing the 75 Soft Challenge: A Gentler Approach to Personal Growth

  , door FLOW Admin The 75 Soft Challenge: A Gentler Approach to Personal Growth

  Lees meer 

Login

Wachtwoord vergeten?

Heb je nog geen account?
Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.